pirminė žemės ūkio produkcija

pirminė žemės ūkio produkcija
pirminė žemės ūkio produkcija statusas Aprobuotas sritis Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas apibrėžtis Neperdirbti augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, bitininkystės ir žuvininkystės produktai. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=362642&p_query=&p_tr2=2 atitikmenys: angl. primary agricultural products vok. landwirtschaftliche Erzeugnisse; landwirtschaftliche Produkte pranc. produits agricoles primaires šaltinis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1807 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo Nr. 829 „Dėl Kaimo rėmimo programos lėšų, skirtų pirminės žemės ūkio produkcijos gamintojų reikalavimams sumokėti už bankrutavusių įmonių perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją iš dalies patenkinti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“ (Žin., 2009, Nr. 158-7192)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • pirminė pašarų gamyba — statusas Aprobuotas sritis pašarai apibrėžtis Žemės ūkio produktų pašarams gamyba, apimanti augalų auginimą, derliaus nuėmimą, melžimą, naminių gyvūnų auginimą iki skerdimo, žvejybą, kurios rezultatas – fiziškai apdirbta sugauta ir surinkta… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • landwirtschaftliche Erzeugnisse — pirminė žemės ūkio produkcija statusas Aprobuotas sritis Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas apibrėžtis Neperdirbti augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, bitininkystės ir žuvininkystės produktai. nuoroda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • landwirtschaftliche Produkte — pirminė žemės ūkio produkcija statusas Aprobuotas sritis Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas apibrėžtis Neperdirbti augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, bitininkystės ir žuvininkystės produktai. nuoroda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • primary agricultural products — pirminė žemės ūkio produkcija statusas Aprobuotas sritis Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas apibrėžtis Neperdirbti augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, bitininkystės ir žuvininkystės produktai. nuoroda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • produits agricoles primaires — pirminė žemės ūkio produkcija statusas Aprobuotas sritis Žemės ūkis, žuvininkystė ir maistas apibrėžtis Neperdirbti augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, bitininkystės ir žuvininkystės produktai. nuoroda… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Futtermittelprimärproduktion — pirminė pašarų gamyba statusas Aprobuotas sritis pašarai apibrėžtis Žemės ūkio produktų pašarams gamyba, apimanti augalų auginimą, derliaus nuėmimą, melžimą, naminių gyvūnų auginimą iki skerdimo, žvejybą, kurios rezultatas – fiziškai apdirbta… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • primary production of feed — pirminė pašarų gamyba statusas Aprobuotas sritis pašarai apibrėžtis Žemės ūkio produktų pašarams gamyba, apimanti augalų auginimą, derliaus nuėmimą, melžimą, naminių gyvūnų auginimą iki skerdimo, žvejybą, kurios rezultatas – fiziškai apdirbta… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • production primaire d'aliments pour animaux — pirminė pašarų gamyba statusas Aprobuotas sritis pašarai apibrėžtis Žemės ūkio produktų pašarams gamyba, apimanti augalų auginimą, derliaus nuėmimą, melžimą, naminių gyvūnų auginimą iki skerdimo, žvejybą, kurios rezultatas – fiziškai apdirbta… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”